Log ind   |  
Kontakt til vandværket Minimer

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside

Driftinformation Minimer

22.04.2019

En opmærksom borger fra Dyndved har gjort opmærksom på at der på Vestergade løb vand i en brønd fra tagnedløb .

Efter at Stikledningen er skiftet , kan vi konstatere er markant mindre min. forbrug .

Alle bør være opmærksom på støj fra vandrør når der ikke bruges vand , skulle der være støj kan vandværket komme forbi med et lytteudstyr,

 samt om der evt. løber vand i brønde i tørketid

kontakt venligst Finn Pedersen 29 66 85 46 gerne sms eller en mail til vandværket.guderupvand@guderupvand.dk

på forhånd tak.

Forside Minimer

 

Guderup-Stevning Vandværk afholder årlig generalforsamling 
onsdag den 27. marts 2019 kl. 19:00.
Dagsorden se PDF  Årsopgørelse se PDF

Referat fra generalforsamlingen: PDF

Bestyrelsens beretning: PDF


I har sikkert fulgt med i dagspressen omkring fund af sprøjtemidlet Chloridazon i drikkevandet.

Drikkevandet er nu undersøgt. 

Der er ikke fundet rester af: Chloridazon, Chloridazon, desphenyl- eller Chloridazon, methyl-desphenyl.

Udskiftning af vandmålere til elektroniske målere er vi i fuld gang med.

           

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH      

Copyright Rambøll Danmark A/S