Log ind   |  
Kontakt til vandværket Minimer

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside

Driftinformation Minimer

15/7 Vi kører normalt , der kan forventes brunt vand

15/7 

der er brud i Elstrup , derfor mangler der vand i området , forventer færdig kl 10:30

09.07.2019 07.00

vi kører normalt igen , dog med et spild over det normale , vær opmærksom på evt. lækager .

06/07-2019 18:00

Vi er opmærksom på en lækage på Elstrup Overby 4b , den bliver lavet hurtigst muligt.

06/07-2019 09:00

Bruddet er repareret , der kan dog forventes "brunt vand".

En stor tak til naboer som kom med kaffe,rundstykker,vinerbrød og sodavand , det var flot gjort.

06/07-2019 04:30

Der er brud på hovendleningen ved Stevninggade 5 , der skal forventes svigt i vandforsyningen , nærmere info kommer senere. 

 

Forside Minimer

Hvorfor bliver vandet hvidt?

Er vandet hvidt, skyldes det typisk overskydende ilt i vandet. Det er som oftest et kortvarigt problem, som opstår, fordi der kommer luft i ledningsnettet, fx pga. et reparationsarbejde.

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH  

Udskiftning af vandure til radiomålere.

Smeden er igen gået i gang med at udskifte de målere som endnu ikke er skiftet til radiomålere.

Hvis I ikke er hjemme når han kommer, smider han en seddel i postkassen. 

Den bedes I venligst reagere på hurtigst muligt.

Bestyrelsen.

Generalforsamlingen afholdt i marts måned:
Dagsorden se PDF  Årsopgørelse se PDFReferat fra generalforsamlingen: PDFBestyrelsens beretning: PDF          

    

Copyright Rambøll Danmark A/S