Log ind   |  
Kontakt til vandværket Minimer

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside

Driftinformation Minimer

04/08-2018 

vi kører normalt igen

 VAND MED OMTANKE.............

Normalt pumper vi ca 650m3 vand ud i døgnet , den seneste tid har pumpet ca 900m3 ud i døgnet , det er ikke gratis.

Ved vandingsanlæg større end en privatbolig skal vandværket kontaktes inden opstart .

 

Forside Minimer

 

Guderup-Stevning Vandværk generalforsamling tirsdag den 27. marts 2018. 
Referat se PDF.  Regnskab se PDF

I har sikkert fulgt med i dagspressen omkring fund af sprøjtemidlet Chloridazon i drikkevandet.

Drikkevandet er nu undersøgt. 

Der er ikke fundet rester af: Chloridazon, Chloridazon, desphenyl- eller Chloridazon, methyl-desphenyl.

Udskiftning af vandmålere til elektroniske målere er vi i fuld gang med.

           

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH      
Copyright Rambøll Danmark A/S