Log ind   |  
Kontakt til vandværket Minimer

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside

Driftinformation Minimer

01-11-2018 22:00

Burdet er udbedret , der kan forventes brunt / hvidt vand .

vi beklager genrerne

01-11-2018 17:50

Stort vandbrud midt i Guderup, på østergade. Vi arbejder på sagen.

12/10-2018 kl 04:00

Afsluttet lækagesøgning ,der kan forventes brunt vand i hele området

11/10-2018

Der laves lækagesøgning på ledningsnettet så der kan forventes svigtende vandforsyninger i hele vores område i tidrummet :

natten til Fredag fra midnat og frem til kl 04.00 Fredag morgen.

vi beklager  

 

  VAND MED OMTANKE.............

Normalt pumper vi ca 650m3 vand ud i døgnet , den seneste tid har pumpet ca 900m3 ud i døgnet , det er ikke gratis.

Ved vandingsanlæg større end en privatbolig skal vandværket kontaktes inden opstart .

 

Forside Minimer

 

Guderup-Stevning Vandværk generalforsamling tirsdag den 27. marts 2018. 
Referat se PDF.  Regnskab se PDF

I har sikkert fulgt med i dagspressen omkring fund af sprøjtemidlet Chloridazon i drikkevandet.

Drikkevandet er nu undersøgt. 

Der er ikke fundet rester af: Chloridazon, Chloridazon, desphenyl- eller Chloridazon, methyl-desphenyl.

Udskiftning af vandmålere til elektroniske målere er vi i fuld gang med.

           

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH      
Copyright Rambøll Danmark A/S