Log ind   |  
Kontakt til vandværket Minimer

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside

Driftinformation Minimer

17.11.2017     

Normal drift

 

 

Forside Minimer

 

Guderup-Stevning Vandværk holder generalforsamling tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.00 på Hos Risa Forsamlingshus.

.

I har sikkert fulgt med i dagspressen omkring fund af sprøjtemidlet Chloridazon i drikkevandet.

Drikkevandet er nu undersøgt. 

Der er ikke fundet rester af: Chloridazon, Chloridazon, desphenyl- eller Chloridazon, methyl-desphenyl.

Udskiftning af vandmålere til elektroniske målere er i vi i fuld gang med.

De målere der er skiftet bliver aflæst af vandværket,

alle andre får et aflæsningskort og skal aflæses 1. oktober.

Generalforsamlingen 2017
Dagorden se her,  Regnskab se her.

           

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH      
Copyright Rambøll Danmark A/S