Log ind   |  
Kontakt til vandværket Minimer

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside

Driftinformation Minimer

22.04.2019

En opmærksom borger fra Dyndved har gjort opmærksom på at der på Vestergade løb vand i en brønd fra tagnedløb .

Efter at Stikledningen er skiftet , kan vi konstatere er markant mindre min. forbrug.

Alle bør være opmærksom på støj fra vandrør når der ikke bruges vand , skulle der være støj kan vandværket komme forbi med et lytteudstyr, samt om der evt. løber vand i brønde i tørketid

kontakt venligst Finn Pedersen 29 66 85 46 gerne sms eller en mail til vandværket.guderupvand@guderupvand.dk

På forhånd tak.

Forside Minimer

Udskiftning af vandure til radiomålere.

Smeden er igen gået i gang med at udskifte de målere som endnu ikke er skiftet til radiomålere.

Hvis I ikke er hjemme når han kommer, smider han en seddel i postkassen. 

Den bedes I venligst reagere på hurtigst muligt.

Bestyrelsen.

Generalforsamlingen afholdt i marts måned:
Dagsorden se PDF  Årsopgørelse se PDFReferat fra generalforsamlingen: PDFBestyrelsens beretning: PDF           

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH      

Copyright Rambøll Danmark A/S