Log ind   |  
Kontakt til vandværket Minimer

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside

Driftinformation Minimer

Vi kører normalt

 

Forside Minimer

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00

i "Hos Risa" Forsamlingshus.

Ordinær generalforsamling blev afholdt tirsdag den 22. marts 2016
kl. 19.00 i  ”Hos Risa” Forsamlingshus. 
Dagorden se her, Referat se her
                                    

Udskiftning af vandmålere til elektroniske målere
starter i løbet af august måned 2016.
Udskiftningen starter i Guderup bymidte.
Gaderækkefølgen vil fremgå af Vor Egen Avis.
           

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH      
Copyright Rambøll Danmark A/S